Το site αυτό ΔΕΝ εκπροσωπεί τον ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ...

www.chora-messinias.gr
Επισκευθείτε εικονικά το Μουσείο της Χώρας

Μινωικός πολιτισμός

AddThis Social Bookmark Button

0 μινωικός πολιτισμός τοποθετείται χρονικά από τα τέλη της Νεολιθικής Εποχής μέχρι τις αρχές της Εποχής του Σιδήρου (3200-1000 π.Χ.). Η ονομασία αυτή οφείλεται στον ανασκαφέα της Κνωσού σερ Άρθουρ Έβανς, ο οποίος είχε ως έναυσμα το όνομα του βασιλιά του νησιού, γνωστό και από τη μυθολογία ως Μίνωα.

minoan_civil
Η περίφημη τοιχογραφία με τις Γαλάζιες Κυρίες, όπως ονομάστηκαν,
από το ανάκτορο της Κνωσού, έργο του 1600 π.Χ. περίπου.

 Πηγή: http://www.nationalgeographic.gr/iee/

Νέα ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Σ’ όλους τους λαούς και πολιτισμούς ανέκαθεν, υπήρξαν άνθρωποι σε διάφορες θέσεις και αξιώματα, τους οποίους κάποιες ομάδες ανθρώπων αμαύρωσαν την εικόνα τους επειδή κάτι τέτοιο εξυπηρετούσε τα...
Τοπικά 15,7 εκατ. ευρώ πληρώνει αύριο ο ΕΛΓΑ σε 11.248 αγρότες για Αποζημιώσεις
15,7 εκατ. ευρώ πληρώνει αύριο ο ΕΛΓΑ σε 11.248 αγρότες για Αποζημιώσεις Αποζημιώσεις 15.674.005 ευρώ πρόκειται να καταβάλει αύριο ο ΕΛ.Γ.Α. σε 11.248 δικαιούχους παραγωγούς των οποίων η φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο υπέστη ζημίες από διάφορα αίτια. Με βάση την...
Τοπικά Δήμος Πύλου – ΝέστοροΤοπική Μεσογειακή διατροφή με προϊόντα... πολυεθνικών!!!
Δήμος Πύλου – ΝέστοροΤοπική Μεσογειακή διατροφή με προϊόντα... πολυεθνικών!!! Το τρόπο με τον οποίο ο δήμος Πύλου – Νέστορος αντιλαμβάνεται την έννοια της τοπικής Μεσογειακής διατροφής, αποδεικνύει φωτογραφία από εκδήλωση που έγινε στην Κορώνη στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.


6. Δικαίωυα και δικαιολογητικά συμμετοχής
Για την ανάληψη προμηθειών των Ο.Τ.Α., μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον κάθε προμηθευτής, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Εμπορικό ή Βιοτεχνικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Όταν συμμετέχει εταιρεία που είναι εγκατεστημένη στην αλλοδαπή, το αποδεικτικό εγγραφής καθορίζεται από τους νόμους της χώρας εγκατάστασης και εκδίδεται από το φορέα που για κάθε χώρα αναφέρεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής και ενώσεων προμηθευτών.
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί όμως από τη διακήρυξη να παρέχεται η δυνατότητα υποβολής των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς στην αγγλική γλώσσα.
Με ποινή αποκλεισμού, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. Προσφορές που είναι ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές για να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α., μαζί με την προσφορά τους πρέπει να προσκομίσουν:
α) Βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Η βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου απαιτείται και όταν επιλέγεται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ή του πρόχειρου διαγωνισμού.
β) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού ίσου με το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α..
γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει καταδίκη για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
δ) Πιστοποιητικό από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, το οποίο να βεβαιώνει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλο παρόμοιο γεγονός και επίσης ότι δεν βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη παρόμοια διαδικασία.
ε) Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων ως και των εργαζομένων τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
στ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχουν φορολογικές εκκρεμότητες και καμία οφειλή προς το δημόσιο ή τους Ο.Τ.Α..
ζ) Πιστοποιητικό από το επιμελητήριο, με το οποίο θα βεβαιώνεται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή τοπική αυτοδιοίκηση για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα. Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Από τα παραπάνω δικαιολογητικά: α) το απόσπασμα ποινικού μητρώου, β) το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλο παρόμοιο γεγονός και επίσης ότι δεν βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη παρόμοια διαδικασία, γ) το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και δ) το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, υποχρεωτικά αναζητούνται από τον Ο.Τ.Α. που διενεργεί το διαγωνισμό και συνεπώς δεν υφίσταται υποχρέωση του συμμετέχοντα να τα προσκομίσει.
Όταν η προμήθεια εκτελείται μετά από πρόχειρο διανωνισιιό ή ιιε απευθείας ανάθεση από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μόνο το πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου είναι απαραίτητο να προσκομίζεται. Φυσικά είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε Ο.Τ.Α. να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ανάλογα με το είδος των προς προμήθεια υλικών και την αξία αυτών, επιπλέον δικαιολογητικά, τα οποία περιλαμβάνονται στη διακήρυξη ή στην απόφαση έγκρισης της προμήθειας.
Όταν, αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί προμήθεια ή παροχή υπηρεσίας, των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση ή ανώτερη από το ποσό των 206.000 ευρώ και συνεπώς εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ή του Π.Δ. 59/2007 για συμβάσεις στους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών, κλπ), οι υποψήφιοι προμηθευτές ή πάροχοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπο τους από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007. Μετά τη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης προς τη δημαρχιακή επιτροπή, με την οποία βαθμολογεί (σε διαγωνισμούς με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά) ή αξιολογεί (σε διαγωνισμούς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή) τις υποβληθείσες προσφορές και πριν από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο, ο υποψήφιος που ανακηρύσσεται ανάδοχος της σύμβασης προσκομίζει για τη σύναψη της, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση του Ο.Τ.Α., όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρει η διακήρυξη του διαγωνισμού και τα οποία με υπεύθυνη δήλωση του δεσμεύτηκε να προσκομίσει. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται και η σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο με τις ίδιες προϋποθέσεις.