Το site αυτό ΔΕΝ εκπροσωπεί τον ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ...

www.chora-messinias.gr
Επισκευθείτε εικονικά το Μουσείο της Χώρας

Μυκηναϊκός Πολιτισμός

AddThis Social Bookmark Button

0 ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ    πήρε το όνομά του από τις Μυκήνες, το μικρό βραχώδη λόφο που βρίσκετα στην αργολική γη, ανάμεσα στο λόφο του Προφήτη Ηλία (805μ.) βόρεια και της Σάρας (660μ.) στο νότο, στη βορειοανατολική Πελοπόννησο. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ιδρυτής, των Μυκηνών ήταν ο Περσέας, γιος του Δια και της Δαναης. O Χ.Τσούντας, ανασκαφέας των Μυκηνών, είχε επισημάνει ότι έξω από την ακρόπολη είχε βρεθεί επιγραφή που μαρτυρεί την ύπαρξη ιερού, αφιερωμένου στον Περσέα.

 Πηγή: http://www.nationalgeographic.gr/iee/

Νέα Οι Νεάντερταλ ήταν και καλλιτέχνες
Οι Νεάντερταλ ήταν και καλλιτέχνες The Corredor de los Puntos in El Castillo Cave near the village of Puente Viesgo is seen in this handout photo released June 14, 2012. Scientists using a new dating technique reported June 14...
Νέα ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Σ’ όλους τους λαούς και πολιτισμούς ανέκαθεν, υπήρξαν άνθρωποι σε διάφορες θέσεις και αξιώματα, τους οποίους κάποιες ομάδες ανθρώπων αμαύρωσαν την εικόνα τους επειδή κάτι τέτοιο εξυπηρετούσε τα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.


Για τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ο τρόπος εκτέλεσης και οι όροι του διαγωνισμού αποφασίζονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο, ενώ για τους Συνδέσμους και τα δημοτικά ή κοινοτικά ιδρύματα από την Εκτελεστική Επιτροπή αυτών.
Όταν - λόγω ποσού - πρόκειται η προμήθεια να εκτελεσθεί απευθείας ή μετά από πρόχειρο διαγωνισμό, η απόφαση μπορεί να λαμβάνεται από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας ή του Ν.Π.Δ.Δ. μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
Επομένως, απαιτείται απόφαση συλλογικού οργάνου διοίκησης για τον τρόπο εκτέλεσης, μόνο όταν διενεργείται η διαδικασία του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού, δηλαδή για προμήθειες προϋπολογισθείσας αξίας άνω των 45.000 ευρώ με Φ.Π.Α. ή στην περίπτωση που η προμήθεια αν και υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ, ανατίθεται απευθείας, λόγω συνδρομής κάποιας διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ.
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, δηλαδή για προμήθειες αξίας μέχρι 45.000 ευρώ, με το Φ.Π.Α., την απόφαση για τον τρόπο εκτέλεσης μπορεί να λάβει ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας ή του Ν.Π.Δ.Δ.. Όμως, οι όροι του διαγωνισμού (έστω και του πρόχειρου) εγκρίνονται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή (Περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006.) ή το Κοινοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο.
Σημειώνεται ότι τα χρηματικά όρια της απευθείας ανάθεσης, του πρόχειρου και ανοικτού διαγωνισμού ισχύουν κατά τον ίδιο τρόπο για όλους τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή για το Δήμαρχο Αθηναίων ισχύει το ίδιο χρηματικό όριο απευθείας ανάθεσης με έναν Πρόεδρο Κοινότητας ή Συνδέσμου ή Ν.Π.Δ.Δ..
Οι προμήθειες μπορούν να εκτελεστούν:
α) Με απευθείας ανάθεση ή με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης, εφόσον η αξία της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με απόφαση του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας ή Προέδρου Συνδέσμου ή Ν.Π.Δ.Δ...
β) Με απευθείας ανάθεση ή διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης, ανεξαρτήτως ποσού, υπό προϋποθέσεις, με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Με πρόχειρο διαγωνισμό, εφόσον η αξία της προμήθειας υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ και μέχρι 45.000 ευρώ, με Φ.Π.Α.
δ) Με κλειστό διαγωνισμό, για προμήθειες άνω των 45.000 ευρώ, με Φ.Π.Α..
ε) Με ανοικτό διαγωνισμό, για προμήθειες άνω των 45.000 ευρώ, με Φ.Π.Α..
στ) Με διεθνή διαγωνισμό, για προμήθειες άνω των 206.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α..
Όλα τα παραπάνω ποσά, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, αφορούν την ετήσια συνολική δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών.
Όμως, για το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα χρηματικά όρια αφορούν τη συνολική δαπάνη για όμοια ή ομοειδή αγαθά που θα προμηθευτεί ο Ο.Τ.Α. κατά τη διάρκεια του έτους. Κατά τον ασκούμενο έλεγχο (προληπτικό ή κατασταλτικό) των δαπανών των Ο.Τ.Α., το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να αμφισβητήσει την κατηγοριοποίηση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών, εφόσον πρόκειται για όμοια ή ομοειδή υλικά.