Χώρα Μεσσηνίας - Chora Messinias

.

Το ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, παρουσιάζει το ντοκυμανταίρ του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΚΑΚΗ "Η ΧΩΡΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ η ΧΩΡΑ του ΝΕΣΤΟΡΟΣ" Συμμετέχουν οι: ΤΑΣΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Παραδοσιακών Χορών ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Δρ Χημικός Μηχανικός-Καθηγητής Συντήρησης Μνημείων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Πρόεδρος Λαογραφικού Ομίλου Μεσσηνίας ΚΑΜΕΡΑ - ΗΧΟΣ - ΜΟΝΤΑΖ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΦΩΤΟ: Γ. ΛΕΚΑΚΗΣ, Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΥΚΟ, ΜΟΥΣΑΙΟΣ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Κανονάκι - ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΗΛΙΑ Κλαρίνο - ΚΩΝ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ: BG & DG ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ c+p 2018

ΠΑΛΑΤΙ ΝΕΣΤΟΡΟΣ - NESTOR PALACE

3D αναπαράσταση του μυκηναϊκού ανακτόρου στον Άνω Εγκλιανό Πυλίας, γνωστό ως Ανάκτορο του Νέστορα. Περίπου 1300-1200 π.Χ

.

Η χαμένη έκθεση του Καζαντζάκη για τα εγκλήματα των ναζί στην Κρήτη

AddThis Social Bookmark Button

Η ναζιστική Κατοχή στην Κρήτη κόστισε ακριβά τόσο ηθικά όσο και υλικά στον λαό της, που τιμωρήθηκε γιατί τόλμησε να υψώσει το ανάστημα του και να αντισταθεί γενναία απέναντι στον κατακτητή. Το 1945, ο πόλεμος είχε μόλις τελειώσει και οι μνήμες που ήταν ακόμη νωπές, έπρεπε να καταγραφούν. Μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που γέννησε το νησί, ο Νίκος Καζαντζάκης ανέλαβε αυτό το δύσκολο έργο.

Η «Κεντρική Επιτροπή Διαπιστώσεως Ωμοτητών εν Κρήτη», με επικεφαλής τον Νίκο Καζαντζάκη και συνοδοιπόρους τους διακεκριμένους καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννη Καλλιτσουνάκη και Ιωάννη Κακριδή, γύρισε το νησί, συντάσσοντας ένα πολύτιμο ιστορικό ντοκουμέντο για τη ναζιστική θηριωδία στην Κρήτη. Η «Έκθεση Καζαντζάκη», όπως έμεινε να λέγεται, πλαισιωνόταν από τις φωτογραφίες του Κωνσταντίνου Κουτουλάκη, που με τον φακό του είχε αποτυπώσει τον πόνο της μετα-Κατοχικής περιόδου στο νησί.

Νέα Οι Νεάντερταλ ήταν και καλλιτέχνες
Οι Νεάντερταλ ήταν και καλλιτέχνες The Corredor de los Puntos in El Castillo Cave near the village of Puente Viesgo is seen in this handout photo released June 14, 2012. Scientists using a new dating technique reported June 14...
Νέα ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Σ’ όλους τους λαούς και πολιτισμούς ανέκαθεν, υπήρξαν άνθρωποι σε διάφορες θέσεις και αξιώματα, τους οποίους κάποιες ομάδες ανθρώπων αμαύρωσαν την εικόνα τους επειδή κάτι τέτοιο εξυπηρετούσε τα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.


2.1. Απευθείας ανάθεση
Α) Με απευθείας ανάθεση ή διαδικασία υέσω διαπρανυάτευσης υέγρι του ποσού των 15.000 ευρώ, συυπεριλαυβανουένου του Φ.Π.Α., με απόφαση του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας ή Προέδρου Συνδέσμου ή Ν.Π.Δ.Δ..
Διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή απευθείας ανάθεση, καλείται η διαδικασία εκείνη κατά την οποία ο Ο.Τ.Α. διαπραγματεύεται τους όρους της σύμβασης υε έναν ή περισσότερους προυηθευτές της επιλονής του.
Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας ή του Προέδρου του Συνδέσμου ή του δημοτικού και κοινοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και Ιδρύματος, εφόσον n ετήσια συνολική δαπάνη της προυήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ υε Φ.ΠΑ. κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών και υπό την προϋπόθεση ότι αθροιζόμενη με άλλα όμοια ή ομοειδή αγαθά δεν υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό αυτό.
Η απόφαση του Δημάρχου λαμβάνεται έπειτα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, χωρίς να προηγείται απόφαση οποιουδήποτε συλλογικού οργάνου και δεν αποστέλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για έλεγχο  ομιμότητας. (Παρ. 4 της αριθμ. 55278/53/22-11-1993 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και παρ. 1 του άρθρου 149 του Ν. 3463/2006.)


Β) Με απευθείας ανάθεση ή διαδικασία υέσω διαπρανυάτευσης, ανεξαρτήτως ποσού, με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής σε ορισμένες περιπτώσεις.
Μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να ανατεθεί απευθείας η προμήθεια ειδών με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από το ποσό της προμήθειας. Στην απόφαση αναφέρεται και ο προμηθευτής, αφού προηγούμενα υπάρξει γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
Εάν η δαπάνη της προμήθειας είναι ίση ή μεγαλύτερη του ποσού των 206.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., η απόφαση ή τα κυριότερα σημεία της διαβιβάζονται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον ζητηθούν από την Επιτροπή.
Ειδικότερα, όταν η προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ, με Φ.Π.Α. και επιλέγεται η εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ή η διαδικασία των διαπραγματεύσεων, με ή χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού, πρέπει προηγούμενα να έχει διενεργηθεί ανοικτός ή κλειστός διαγωνισμός, κατά τον οποίον:
α) έχουν υποβληθεί μη κανονικές προσφορές, με την προϋπόθεση ότι κλήθηκαν για διαπραγμάτευση όσοι υπέβαλλαν προσφορές και αξιολογήθηκαν κατά τον αρχικό διαγωνισμό και εφόσον οι αρχικοί όροι της διακήρυξης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς,
β) δεν υποβλήθηκαν προσφορές (άγονος διαγωνισμός) ή όταν αυτές δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές και με την προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της διακήρυξης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς και διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσης, πλην των ανωτέρω περιπτώσεων, μπορεί να επιλεγεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ανεξάρτητα από τη δαπάνη της προμήθειας, όταν:
α) τα είδη κατασκευάζονται για ερευνητικούς και πειραματικούς σκοπούς,
β) για τεχνικούς και καλλιτεχνικούς λόγους ή όταν για λόγους προστασίας δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, μπορούν τα είδη να κατασκευαστούν μόνο από ορισμένο προμηθευτή,
γ) με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου στα πλαίσια ερευνητικών κατασκευών κριθεί σκόπιμο, ότι τα είδη που παράγονται σε πειραματικό στάδιο, πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τις συμμετέχουσες στην πειραματική κατασκευή επιχειρήσεις,
δ) με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής όταν υπάρχουν επείγοντες λόγοι, που οφείλονται σε απρόβλεπτες καταστάσεις και καθιστούν αδύνατη την τήρηση της προθεσμίας του διαγωνισμού,
ε) αφορούν συμπληρωματικές προμήθειες από τον αρχικό προμηθευτή, εφόσον η αλλαγή του θα υποχρέωνε τον Ο.Τ.Α. να προμηθευτεί είδη με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, που θα ήταν ασυμβίβαστα ή θα προκαλούσαν τεχνικές δυσλειτουργίες ή οικονομικές επιβαρύνσεις στη λειτουργία ή συντήρηση τους,
στ) η προμήθεια ανατίθεται σε σωφρονιστικά ιδρύματα, ιδρύματα νεότητας, εκπαιδευτικά, ερευνητικά ή παρόμοια ιδρύματα για ερευνητικούς, πειραματικούς, μελετητικούς ή αναπτυξιακούς σκοπούς.
Στις διαπραγματεύσεις οι Ο.Τ.Α. οφείλουν να προσκαλέσουν τουλάχιστον τρεις (3) προμηθευτές.