Το site αυτό ΔΕΝ εκπροσωπεί τον ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ...

www.chora-messinias.gr
Επισκευθείτε εικονικά το Μουσείο της Χώρας

Η Μάνη στη δεύτερη τουρκοκρατία 8ο μέρος (1715-1821)

AddThis Social Bookmark Button

Η επέκταση των συνόρων της Μάνης
imageΠαλαιότερα τα σύνορα της Μάνης έφθαναν στα βορειοανατολικά μέχρι το Σκουτάρι, αλλά επεκτάθηκαν και έφθασαν μέχρι το Κακοσκάλι και τα Τρίνησα. Πότε όμως ακριβώς έγινε η επέκταση, δεν είναι εξακριβωμένο με βεβαιότητα. Μία τέτοια σημαντική επέκταση των συνόρων ήταν τότε αναγκαία, για να απορροφηθεί ένα μέρος του υπερπληθυσμού, που ασφυκτιούσε στη Μέσα Μάνη. Στην κίνηση αυτή κύριο ρόλο διαδραμάτισε η οικογένεια Γρηγοράκη, με αποτέλεσμα ο κλάδος του Τζανήμπεη να εγκατασταθεί στο Μαυροβούνι και το Γύθειο και ο κλάδος του Αντώνμπεη, δηλαδή οι Κουτσογρηγοριάνοι, στο Βαθύ. Εκτός από τους Γρηγοράκηδες πολλοί ακόμη Μανιάτες, που τους ακολούθησαν στην επιδρομή εναντίον των Τούρκων, κατέλαβαν και αυτοί κτήματα για να εγκατασταθούν στη νεοαποκτηθείσα περιοχή.

Νέα Οι Νεάντερταλ ήταν και καλλιτέχνες
Οι Νεάντερταλ ήταν και καλλιτέχνες The Corredor de los Puntos in El Castillo Cave near the village of Puente Viesgo is seen in this handout photo released June 14, 2012. Scientists using a new dating technique reported June 14...
Νέα ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Σ’ όλους τους λαούς και πολιτισμούς ανέκαθεν, υπήρξαν άνθρωποι σε διάφορες θέσεις και αξιώματα, τους οποίους κάποιες ομάδες ανθρώπων αμαύρωσαν την εικόνα τους επειδή κάτι τέτοιο εξυπηρετούσε τα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.


2.3. Κλειστός διανωνισμός
Αποτελεί εκείνη τη διαδικασία του διαγωνισμού, κατά την οποία υποβάλλουν προσφορά μόνο όσοι προσκαλούνται.
Ο κλειστός διαγωνισμός χρησιμοποιείται σε αιτιολογημένες περιπτώσεις. Λόγοι προσφυγής σ' αυτόν είναι:
α) η αναγκαιότητα διατήρησης ισορροπίας μεταξύ της αξίας της προμήθειας και των εξόδων της διαδικασίας,
β) η εξειδικευμένη φύση των προς προμήθεια ειδών. Ο νομοθέτης δεν αναφέρει στο νόμο αλλά ούτε και στις ερμηνευτικές εγκυκλίους επεξηγούνται ποια είδη ενδεικτικά θεωρείται ότι αποτελούν εξειδικευμένα προϊόντα, με συνέπεια να δημιουργούνται παρερμηνείες όσον αφορά την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Πάντως οι ολιγοπωλιακές συνθήκες παραγωγής για ορισμένα είδη αποτελούν αναγκαία συνθήκη για την επιλογή του κλειστού διαγωνισμού, αφού οι προμηθευτές είναι συγκεκριμένοι και εκ των προτέρων γνωστοί.
Ο κλειστός διαγωνισμός διενεργείται σε δύο στάδια:
Ι) ο Δήμος ή η Κοινότητα δημοσιεύει πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία είναι μια πολύ γενική διακήρυξη. Ο κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση συμμετοχής μαζί με φάκελο που περιλαμβάνει στοιχεία της επαγγελματικής του επάρκειας.
II) Όσοι αρχικά επιλεγούν, λαμβάνουν γνώση όλης της διακήρυξης και καλούνται να υποβάλουν προσφορά.
Οι Ο.Τ.Α. στην πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορούν να ορίσουν τον αριθμό των προμηθευτών που σκοπεύουν να προσκαλέσουν. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε (5) και μπορεί να ορισθεί μέχρι είκοσι (20).(Περισσότερα στον «Οδηγό προμηθειών», έκδοση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης).